Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng truy cập:

Ban lãnh đạo Trung tâm

 

 

      
Giám đốc: TS. Nguyễn Ngọc Bình
Mobile: 0915019406
Email: ngocbinhttc@gmail.com
  P. giám đốc: TS. Nguyễn Thị Hồng Lam       
Mobile: 0915976999 
Email: honglamnomafsi@gmail.com 
P. giám đốc: ThS. Nguyễn Khắc Quý
Mobile: 0986816949
Email: nguyenkhacquy.tv@gmail.com